Beekman bedrijfs- en overnamefinanciering

Werkwijze uitgebreid

In de dienstverlening van Beekman BOF staan zorgvuldigheid en volledigheid voorop. Elke fase in zijn werkwijze is dan ook noodzakelijk voor een volledig beeld en een financieringsaanvraag met de meeste kans van slagen.

Fase 1. Inventarisatie

Hier komen vragen aan de orde als:

• Wat zijn de (kern)activiteiten?
• Waaraan ontleent dit bedrijf zijn bestaansrecht?
• Welke markt bedient het bedrijf?
• Wie zijn de (belangrijkste) klanten?
• Wie zijn de (belangrijkste) leveranciers?
• Hoe zit het met de aandeelhouders?
• Liggen er grote afhankelijkheden?
• Zijn er nog andere specifieke risico’s?
• Wat zijn precies de sterktes en zwaktes?
• Waar ligt u wakker van?

Daarnaast ontvangt Beekman BOF accountantsrapporten, recente interne cijfers, taxatierapporten e.d. Ook de juridische structuur wordt in deze fase onder de loep genomen.

Fase 2. Analyse van gegevens

Beekman BOF stelt één of meer rekenmodellen op met:

  • Balansen
  • Resultatenrekeningen
  • Kasstroomoverzichten over min. 3 historische jaren, het lopende jaar en evt. toekomstige jaren

Logisch en inzichtelijk naast elkaar gezet. Zo nodig aangevuld met gevoeligheidsanalyses en/of meerdere scenario’s (worst case, most likely, best case).
In geval van een bedrijfsovername vindt ook waardering plaats op basis van ditzelfde cijfermateriaal.
Zijn er meerdere juridische entiteiten? Dan wordt een organogram gemaakt, vaak met een toelichting in tekst en cijfers.

Fase 3. Opstellen van het rapport

Het doel van het rapport, in de vorm van een informatiememorandum of ondernemingsplan, is de gevraagde financiering van de bank te verkrijgen. Het bevat alle gegevens die in de eerste twee fasen verzameld zijn, inclusief de cijferopstellingen uit de analysefase.
Het rapport maakt direct en helder duidelijk waar mogelijke risico’s liggen.

Fase 4. Verzoek aan de bank

Het rapport wordt toegezonden aan de bank. In het algemeen volgt dan een gesprek met de bankier, waarbij Elbert Beekman aanwezig is.
In principe is uw huisbankier de voor de hand liggende partij. Alleen bij speciale redenen wordt de financieringsaanvraag ook aan één of meer andere banken voorgelegd. Beekman BOF is dus onafhankelijk!

Tarief
  • Elbert Beekman werkt in het algemeen tegen zijn standaard uurtarief. Op verzoek geeft hij een indicatie van het aantal uren, en maakt met u een afspraak over de gevolgen van overschrijding daarvan.
  • Vooral bij kleine opdrachten werkt hij desgewenst op basis van ‘no cure no pay’.
  • Een derde mogelijkheid is een gereduceerd uurtarief in combinatie met een succes fee.