Beekman bedrijfs- en overnamefinanciering

Van analyse van het heden naar scenario’s voor de toekomst

Bij al zijn diensten werkt Elbert Beekman op basis van een grondige scan van uw bedrijf en het eventueel over te nemen bedrijf. Met deze elementen:

• Totaalbeeld van de onderneming
• Meerjarenoverzicht van de cijfers
• Analyse met een vertaling naar kasstromen en inschatting van de risico’s
• Zicht op toekomstige levensvatbaarheid

Elbert Beekman is graag de sparringpartner die zijn eigen expertise toevoegt aan uw ervaring. Daarbij is hij geïnteresseerd in al die aspecten die van (levens)belang zijn voor uw onderneming, uw kritische succesfactoren.

Ga naar de uitgebreide beschrijving van de werkwijze

Doordachte lange termijn oplossingen

Beekman BOF zoekt naar een uitkomst die duurzaam is en waarbij kwaliteit en continuïteit voorop staan. Het spreekt vanzelf dat u kunt rekenen op begeleiding van uw gesprekken met uw bank. Eventueel neemt Elbert Beekman zelf gesprekken voor zijn rekening. Samenwerking met uw accountant ligt vrijwel altijd voor de hand.